Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - pakalpojumu klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus. Šajos noteikumos netiek ietverta informācija par citām mājaslapām, kuras publicē informāciju par Opus.lv vietni. Lai apskatītu citu mājaslapu privātuma politiku, apskatiet šo vietņu lietošanas noteikumos.

1. Datu pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Areatech, vienotās reģistrācijas Nr. 40003601751, juridiskā adrese Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050.
1.2. SIA Areatech kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: opus@opus.lv, tel.nr +371 28330045. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA Areatech biroja adresē – Raiņa bulvārī 17, Rīgā, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

2. Kāda informācija tiek apkopota

2.1. Apmeklējot Opus.lv mājaslapu, SIA Areatech apkopo un var apkopot sekojošo informāciju:
2.1.1. Jūsu IP adrese;
2.1.2. Interneta pārlūks un ierīces veids (dators, viedtālrunis u.c.), kas tiek izmantots;
2.1.3. Datums un laiks, kad esat apmeklējis mājaslapu;
2.2. Ja veicat lietotāja reģistrāciju mājaslapā, tiek pieprasīta sekojoša informācija, kas automātiski tiek saglabāta datu bāzē:
2.2.1. Vārds, uzvārds;
2.2.2. Kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs, piegādes adrese);
2.2.3. Parole.
2.3. Ja veicat personalizētu pasūtījumu:
2.3.1. Jūsu augšupielādētie teksti un/vai bildes, kas satur personīgu informāciju, kā piemēram kontaktinformācija par Jums vizītkartēs.
2.4. Veicot atsauksmi par sniegto pakalpojumu vai ierakstot komentāru pasūtījuma sadaļā.
2.5. Personīgā informācija, kas tiek sniegta sazinoties ar mums telefoniski vai ar e-pasta palīdzību.
2.6. Jums ir iespēja nesniegt informāciju par sevi, bet lai veiktu pasūtījumus Opus.lv mājaslapā, reģistrācija ir nepieciešama.  

3. Personas datu aptrādes nolūki

3.1. SIA Areatech apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
3.1.1. Lai tiktu veikta pasūtījuma, līguma izpilde un nodrošināts kvalitatīvs serviss;
3.1.2. Saglabātu, uzlabotu un administrētu Opus.lv mājaslapu;
3.1.3. Sniegtu informāciju par Jums interesējošiem produktiem un pakalpojumiem;
3.1.4.Uzlabotu, personalizētu mūsu mājaslapas lietošanu;
3.1.5. Uzlabotu mūsu komunikāciju ar Jums;
3.1.6. Atpazītu un izvairītos no krāpnieciskām darbībam;
3.1.7. Veicinātu informācijas sistēmu un tīklu drošību;
3.1.8. Labāk izprastu, kādiem nolūkiem klienti apmeklē mājaslapu un noteiktu darbības, kas jāveic efektivitātes un klientu ērtību uzlabošanai.

4. Piekļuve klienta datiem un citas Klienta tiesības

4.1. Klients dod piekrišanu personas datu apstrādei, apstiprinot reģistrāciju mājaslapā Opus.lv, sadaļā Reģistrācija.
4.2. Pēc klienta reģistrēšanās piekļuve personas datiem ir noteiktiem SIA Areatech darbiniekiem, kas saskaņā ar noteikumiem ir norīkoti un kuriem ir dota atļauja apstrādāt personas datus. Informācija par personas datiem tiek sniegta arī kompānijām, kas ir iesaistītas pasūtījuma izpildē:
4.2.1 Veic pasūtījuma piegādi;
4.2.2. Saglabā datus un nodrošina datu drošību;
4.2.3. Apstrādā maksājumus;
4.2.4. Veic mārketinga analīzi;
4.2.5. Seko krāpnieciskām darbībām un to novēršanai;
4.2.6. Klientu apkalpošanas serviss.
4.3. Mēs varam arī dalīties ar personas datu informāciju, ja to pieprasa un atļauj likums, piemēram, informācijas izpaušana ir nepieciešama, lai palīdzētu izmeklēšanai saistībā ar darbībām, kuras tiek uzskatītas par nelikumīgām vai aizsargātu mūsu tiesības vai īpašumu, vai citu personu tiesības.
4.4. Klienta tiesības saistībā ar personas datiem:
4.4.2. Piekļūt savam profilam;
4.4.3. Atteikties no komerciālo piedāvājumu saņemšanas;
4.4.4. Rediģēt, labot, pievienot informāciju savā lietotāja profilā;
4.4.5. Pieprasīt sava profila un personas datu dzēšanu.
4.5. Profila informāciju Jums ir iespēja labot, mainīt sadaļā – Profils/Mana informācija. Jautājumos, kas rodas ar profila labošanu, informācijas pievienošanu, dzēšanu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas servisu, informācija saziņai pieeejama sadaļā Kontakti.
4.6. Reģistrēšanās mājaslapā un tās lietošana ir paredzēta cilvēkiem, kas ir vēcāki par 16 gadiem. Ja bērns ir jaunāks par 16 gadiem, datu apstrāde ir likumīga tikai tad un tādā apmērā, ja piekrišanu ir devusi vai apstiprinājusi persona, kurai ir vecāku atbildība par bērnu.  

5. Personas datu aizsardzība

5.1. SIA Areatech aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
5.1.2. Datu šifrēšana, pārraidot datus SSL (Secure Socket Layer) šifrēšana;
5.1.3. Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
5.1.4. Ugunsmūri;
5.1.5. Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
5.2. Reģistrējot lietotāja profilu, Jūs izveidojat paroli, kuru ir iespējams mainīt neierobežotu reižu skaitu. Iesakām izvēlēties drošu paroli, kas ļautu pasargāt Jūsu datus no iespējamas uzlaušanas.

6. Personas datu apstrādes ilgums

6.1. SIA Areatech glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv kāds no minētajiem kritērijiem vai nosacījumiem:
6.1.1. Kamēr ir spēkā ar klientu noslēgtais līgums (vairāk informācija par Distances līgumu, skatīt Opus.lv Lietošanas noteikumos);
6.1.2. Dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti (pasūtījuma apstrādei, sagatavošanai, piegādei);
6.1.3. Kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);
6.1.4. cik tas ir nepieciešams, kādai no iesaistīto pušu, leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
6.1.5. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
6.1.6. Klienta augšupielādētie faili tiek glabāti 1 mēnesi no augšupielādēšanas brīža. Visi faili, kas ir sagatavoti, veicot pasūtījumu Opus.lv ir pieejami 3 mēnešus no pasūtījuma izveides laika. Klienta faili un profils tiek izdzēsts pēc personas pieprasījuma, sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas servisu.

7. Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

7.1. SIA Areatech izmanto sīkdatnes Opus.lv mājaslapā. Sīkdatņu lietošanas noteikumu skatāmi šeit.
7.2. Opus.lv mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas noteikumi, par ko SIA Areatech nenes atbildību.

8. Citi noteikumi

8.1. SIA Areatech ir tiesības veikt papildinājumus, grozījumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju Opus.lv mājaslapā.